top of page
מסגרות לקנבס

מסגרות לקנבס

מסגרות לקנבס  בעובי 2.5 ובעובי 3.5

תינתן הדרכה על מתיחת הקנבס על העץ

תיאור מסגרת עבה עמידה למתיחה חזקה 

צד אחד ישר צד שני  בזווית (צד המתיחה בזווית) לביצוע המתיחה

קיימת אפשרות לגדלים נוספים

bottom of page